Życzenia

Wszystkie nasze życzenia się urzeczywistniają. Nie dokładnie ich treść, ale ich intencje.

Jesteśmy otoczeni własnymi spełnionymi życzeniami – jedne są jak drzewa i zauważamy je dopiero po latach, kiedy zaowocują; inne są jak jednoroczne bujne rośliny, które natychmiast przyciągają wzrok.

Kiedy współgrają ze sobą, tworzą piękny ogród, kiedy walczą o miejsce między sobą, tworzą dziki bałagan – ale zawsze są odzwierciedleniem nas samych, naszego sposobu myślenia.

Trauma

Każdy z nas nosi w sobie jakiś rodzaj traumy z dzieciństwa – przeżycia szczególnie silnych negatywnych emocji kojarzonych z odrzuceniem, bezsilnością.

Trauma, której stawimy czoło, przestaje mieć kontrolę nad naszym zachowaniem, przestaje zmuszać nas do automatycznych reakcji.

Trauma, której pozwalamy zostać w naszym umyśle wytwarza lękowe uzależnienie od czegoś, co ma nas przed nią uchronić – powodujące w efekcie ponowne przeżywanie właśnie tych negatywnych emocji, których chcieliśmy uniknąć.

Mózg jest jak komputer

Mózg jest jak komputer, działa według biologicznych algorytmów – generalizuje wnioski z jednego ważnego dla nas emocjonalnie zdarzenia, tworząc uniwersalną (i fałszywą tym samym) regułę, ale też pozwala na zmianę jednego typu zachowania bez powiązania z innymi obszarami. 

Innymi słowy, jeśli ktoś nas skrzywdzi, to nabieramy przekonania, że wszyscy ludzie są źli, a jeśli zechcemy być dobrzy, możemy się ograniczyć do działania wobec jednej osoby, nadal krzywdząc pozostałych. W obu przypadkach jest to możliwe, ale rodzi sprzeczne emocje, sygnalizujące konflikt założeń. 

Każdy wewnętrzny konflikt oznacza więc niespójność danych w naszym umyśle, którą może zlikwidować tylko jego właściciel – za pomocą świadomych wyborów porządkujących ten system. Stąd umiejętność wglądu w swoje zachowanie i uczucia jest podstawowym narzędziem do osiągnięcia wewnętrznej harmonii i poczucia szczęścia.

Natura ludzka

Nikt nas nie uczy, żeby słuchać siebie, swojego ciała i duszy, że to jest droga do poznania siebie, życia w zgodzie ze sobą i otoczeniem, do zdrowia i szczęścia.

Od urodzenia jesteśmy uczeni, żeby być posłusznym i nawet jeśli się buntujemy przeciwko starym autorytetom, to tylko dlatego, że tak każą nam nowe. Za największymi zbrodniami kryje się posłuszeństwo, wykonywanie rozkazów.

A my nadal wierzymy, że nie można innym pozwolić czuć i myśleć samodzielnie, bo zejdą na złą drogę, że tylko posłuszeństwo powstrzyma ich od popełniania zła.

Jak świat może wyglądać inaczej, jeśli zakładamy, że natura ludzka jest zła? On jest odbiciem naszych przekonań, samospełniającą się przepowiednią.