Pomnażanie

Jeśli skupiamy się na różnicach, to znajdziemy je nawet u ludzi bardzo do nas podobnych – i lęk spowoduje, że staną nam się obcy.

Jeśli skupiamy się na podobieństwach, to znajdziemy je nawet u ludzi mocno od nas odmiennych – i zrozumienie spowoduje, że staną nam się bliscy.

Jeśli potrafimy wyrobić w sobie spojrzenie na innych ludzi z perspektywy zrozumienia, z perspektywy podobieństw, będziemy umieli ich kochać. 

Jeśli stanie się naszym nawykiem podkreślanie różnic, to z własnego lęku będziemy innych odrzucać i doświadczać odrzucenia.