Przeznaczenie

Jedni twierdzą, że wiara w przeznaczenie odbiera nam wolność wyboru, wolną wolę. Drudzy twierdzą, że bez ustalonego przeznaczenia jesteśmy skazani na zwycięstwo zła. 

Jest jednak jeszcze trzecia opcja – że przeznaczenie jest wynikiem przewidywalnej sekwencji zdarzeń, sekwencji naszych wyborów. Bo tak naprawdę gdyby móc zobaczyć proporcje lęku i miłości w człowieku, można by przewidzieć jego reakcję. I w ten sam sposób reakcję innych na jego zachowanie – i tak dowolny punkt w przyszłości, do którego ten skomplikowany, ale logiczny proces prowadzi.

Przyszłość

Nie warto wybiegać myślami w przyszłość, bo ze swojego obecnego punktu widzenia nie jesteśmy w stanie jej zrozumieć, więc tym samym przewidzieć. Dzisiaj jest nasionem przyszłości – nie widać, co z niego wyrośnie, ale jeśli dobrze o nie zadbamy tu i teraz, to codziennie bardziej będzie cieszyć nasze oczy i serca. Innymi słowy dobre wybory i dobre decyzje tworzą dobrą przyszłość.

Życie jest jak książka

Życie jest jak czytanie książki. Jeżeli potrafimy skupić się na bieżącym rozdziale, to mamy z tego czystą radość i ciekawość co będzie dalej. Jeżeli coś nam w czytanym rozdziale nie pasuje, bo założyliśmy, że autor inaczej rozwinie akcję, to wciąż wracamy do przeczytanych części jakbyśmy tam coś przeoczyli albo podglądamy następne, jakbyśmy tam chcieli znaleźć potwierdzenie swojej wersji, i z czytania robi się chaos i udręka, zero przyjemności.