Wierzyć w siebie

Pochwały nie budują poczucia własnej wartości, budują narcyzm i niechęć do pracy nad sobą, do wysiłku. 

Krytyka też nie buduje poczucia własnej wartości, podważa je.

Żaden zewnętrzny głos nie buduje poczucia własnej wartości, bo ono nie ma źródła na zewnątrz. Dopóki czyjeś poczucie wartości zależy od tego, co mówią inni, dopóty tak naprawdę nie istnieje. 

Poczucie własnej wartości rodzi się wtedy, kiedy sami wybieramy, w co chcemy wierzyć; kiedy wybieramy, że chcemy wierzyć w siebie.