Szaleństwo

Żeby się dowiedzieć, czy można zjeść zupę widelcem, to trzeba zadać sobie to pytanie i spróbować. Jeżeli nie da się zjeść czterech różnych zup widelcem, to najprawdopodobniej nie da się i piątej i następnych. Jak wszystko na tym świecie, widelec działa w określonych warunkach i określonym celu, a nie zawsze i wszędzie. Uznanie wyników eksperymentu pozwala na zmaksymalizowanie korzyści z widelca i oszczędzenie sobie frustracji z niezaspokojonego głodu i zimnej zupy. 

Śmieszne? Bynajmniej. Codziennie większość ludzi próbuje zrobić to samo po raz milionowy, wierząc, że tym razem jednak uzyska inny wynik. Albert Einstein definiował tak szaleństwo.