Odbicie

Ludzie funkcjonują jak naczynia połączone. Kiedy mamy z kimś bliższą relację i drażni nas coś w drugim człowieku, to zazwyczaj próbujemy wpłynąć na tę osobę, żeby się zmieniła. Tłumaczeniem, prośbą, groźbą, jak kto umie. Na ogół efekt jest odwrotny – im bardziej naciskamy, tym gorszy rezultat. Bo zachowanie innych jest reakcją na nasze zachowanie, więc im bardziej my nasilamy swój schemat, tym silniejsza jest ta sama odpowiedź z drugiej strony. 

To bardzo niepopularna prawda, ale żeby zmienić coś w zachowaniu innych, trzeba zmienić coś w sobie, a wtedy zmieni się także ich odpowiedź.

Priorytet

Albo naszym priorytetem jest efekt, żeby coś zostało zrobione (ale wtedy mniejsza o tę drugą osobę), albo naszym priorytetem jest dobro drugiej osoby (a wtedy mniejsza o efekt). 

Dostajemy zawsze to, co uczynimy swoim priorytetem. 

Albo zrobimy pierogi za dziecko, nie dbając o to, że uczymy je tego, że samo nie potrafi, albo zrobimy pierogi z dzieckiem, nie dbając o ich wzorcowy kształt.