Przyszłość

Nie warto wybiegać myślami w przyszłość, bo ze swojego obecnego punktu widzenia nie jesteśmy w stanie jej zrozumieć, więc tym samym przewidzieć. Dzisiaj jest nasionem przyszłości – nie widać, co z niego wyrośnie, ale jeśli dobrze o nie zadbamy tu i teraz, to codziennie bardziej będzie cieszyć nasze oczy i serca. Innymi słowy dobre wybory i dobre decyzje tworzą dobrą przyszłość.

Identyfikacja

Miłość nie odrzuca człowieka, tylko to, co w nim nie jest miłością, pomagając mu stać się nią samą, tym, kim jest z natury. Problem komplikuje się, kiedy człowiek silnie identyfikuje się z tym, kim nie jest, co nie jest miłością. Wtedy sam zamyka drogę miłości do siebie – bo każdy sam decyduje na ile otwiera się na prawdę, ile jest w stanie dla niej zaryzykować.

Różnica

Pójście za swoimi emocjami a szanowanie swoich uczuć to dwie różne sprawy. 

To pierwsze sprawia, że przestajemy widzieć to co jest i reagujemy nadmiarowo, podejmując niekorzystne decyzje. 

To drugie oznacza, że nie działamy na emocjach, ale szanujemy informację, którą te emocje przyniosły ze sobą, i uwzględniając te dodatkowe dane podejmujemy decyzje, które nam służą.

Dojrzałość emocjonalna

Dzieci kierują się emocjami, ponieważ ich umysły mają za mało zapisanych doświadczeń, żeby kierowały się logiką. 

Dorośli podejmują decyzje na podstawie i emocji i logiki umysłu. 

Jeśli w jakimś obszarze nasza świadomość siebie zostaje zablokowana i zachowujemy tam dziecięcy sposób myślenia i funkcjonowania, stajemy się niespójnymi dorosłymi – emocje powodują, że zdroworozsądkowo podjęte decyzje nagle tracą ważność na korzyść nieodpowiedzialnych, spontanicznie podjętych wyborów, które w efekcie obracają się przeciwko nam.

Dojrzałość polega na tym, że pozwalamy sobie przeżywać pełnię emocji jak dzieci, ale nie pozwalamy im decydować za siebie – używamy umysłu do zinterpretowania ich i podejmujemy decyzję opartą na informacji dostarczonej przez emocje, ale w kontekście wiedzy o konsekwencjach zgromadzonej na podstawie doświadczenia.

Decyzje

Każda decyzja, którą podejmujemy, wpływa na innych ludzi, powoduje reakcje. Jeśli nasza decyzja oznacza pójście za głosem miłości, za głosem prawdziwego ja, to będzie służyć nam samym i innym, i wróci w postaci jakiegoś dobra. Jeśli nasza decyzja wynika z lęku tworzonego przez ego, nie posłuży ani nam samym, ani innym i wróci w postaci kolejnego problemu, kolejnej życiowej lekcji do przerobienia. 

Empatia

Empatia potrzebna jest do zrozumienia drugiego człowieka. 
Dlaczego więc decyzje podjęte na podstawie empatii bywają szkodliwe? 
Bo bardzo często kierujemy się empatią wybiórczą, widzimy sytuację czy potrzeby jednego człowieka, bez kontekstu jego relacji z innymi ludźmi, w tym ze sobą. Możemy współczuć komuś, kto został skrzywdzony, ale czy to oznacza, że możemy pozwolić, żeby z tego powodu krzywdził innych? 
Tylko wtedy, kiedy empatia dotyczy wszystkich – w tym siebie – jesteśmy w stanie zobaczyć rzeczy takimi, jakie są i podjąć decyzję, która przyniesie każdemu to, czego potrzebuje.
Używamy empatii wobec innych w obszarach, w których czujemy się pewnie, akceptujemy siebie. Tam, gdzie jej nie używamy, mamy problem z samooceną – lęk ogranicza nam pole widzenia do własnej wąskiej perspektywy, wycinając z niej innych, cały kontekst, w którym istnieje.